КЕЙС-СТАДИ

Чтобы доказать вам, что контент-маркетинг не является только делом транснациональных корпораций за рубежом, мы поставили вместе несколько наших собственных случаев из практики. Они показывают, что контент-маркетинг может работать также в Чешской Республике, независимо от размера и области деятельности компании.

Камикадзе Шифт


„Все работает намного лучше, чем я мог себе представить!“

Лукач Крута, директор по маркетингу ООО Пфаннер

McShakespeare
Národní obrany 826/31 Praha 6 — Dejvice
Czech republic

+420 602 178 111 +420 731 529 397

Na této stránce používáme analytické nástroje

V souladu s platnými právními předpisy proto žádáme o souhlas s ukládáním analytických údajů. Tyto údaje používáme pro měření návštěvnosti a sledování statistik. Veškeré možné užití údajů, které na této stránce sbíráme, můžete najít v úplném znění podmínek.