LOGIO

Zviditelnění v médiích

společnosti i jejího CEO

Klient

Logio je konzultační a softwarová firma, která dodává řešení v oblastí supply chain managementu (řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů). Společnost hledala cesty, jak zvýšit povědomí o značce, usilovala o thought leadership ve svém segmentu. Spolupráce probíhala od podzimu roku 2013 do jara 2017.

Cíle

  • Vybudovat komunitu v on-line prostředí s přihlédnutím ke specifiku B2B
  • Zvýšit povědomí o originálních softwarových produktech firmy
  • Etablovat se na odborných fórech (off- i on-line)
  • Nastartovat content marketingové platformy
  • Zajistit přítomnost v odborných a mainstreamových médiích

Řešení

PR + Content Marketing

  • Nastartování sociálních sítí (Facebook, LinkedIn)
  • Inovativní tiskové zprávy ve formě infografik, komentovaných CEO Logia
  • Vytváření vlastního obsahu, založeného na původních datech od klienta
  • Blogy
  • Eventy

 

Logio – jako experti v supply chain managementu – je firma, která pracuje s informacemi, a proto vlastní enormní množství unikátních dat (nejen) o svých klientech. Z nich pak dokáže vyčíst relevantní souvislosti typu „Když prší, prodá se o 13 % více proužkovaných obleků Pietro Filipi“.

Při spolupráci s Logiem jsme se zaměřili na sběr a využívání jejich dat. Jedinečnost jejich informací totiž zjednodušovala šíření obsahu jak na vlastních kanálech (blog, Facebook, LinkedIn), tak v médiích.

Výsledky

Společnost se pravidelně objevovala v oborových i mainstreamových médiích
Zviditelnili jsme také CEO Logia
Posílili jsme pozici inovativního a pokrokového hráče v oblasti logistiky

McShakespeare
Na Hutích 662/11 Praha 6 – Dejvice
Czech Republic

+420 777 098 097 +420 602 178 111 +420 731 529 397

Na této stránce používáme analytické nástroje

V souladu s platnými právními předpisy proto žádáme o souhlas s ukládáním analytických údajů. Tyto údaje používáme pro měření návštěvnosti a sledování statistik. Veškeré možné užití údajů, které na této stránce sbíráme, můžete najít v úplném znění podmínek.